Yoga - Docent

Meer harmonie in de klas.

 

Tijdens de jaaropleiding Yoga Docent leer je hoe de kinderen in je klas spelenderwijs tot een soepeler, krachtiger en gezonder lichaam komen. Meer ontspannen en in verbinding met zichzelf en elkaar.  Naast het ervaren wat yoga met jezelf en je leerlingen doet, ga je door het bestuderen van de yoga-teksten het ook begrijpen en ben je in staat om het uit te leggen aan je kinderen.  Tevens leer je hoe je – door  zelf regelmatig yoga te beoefenen - meer vanuit hart en ziel les kan geven.

 

Het lesjaar bestaat uit 10 lesdagen. Ook is er een online versie beschikbaar.

De opleiding wordt afgesloten met een officieel certificaat van deelname.

Cursus Yoga met je kind

Niet Yoga geven maar leven!

cursus voor ouder en kind

 
 

"Wat is Yoga volgens jou?" Als je deze vraag aan kinderen stelt is de kans groot dat ze direct gaan staan als "een boom", of gaan zitten in de kleermakerszit met hun ogen dicht. Of antwoorden: "Nou ja eeehh... rustig zijn?" Pas later ontdekken ze dat Yoga nog veel meer is.

Yoga is een levenshouding die door ouders wordt voorgeleefd en waarin spelletjes, fantasieverhalen, aandacht, regelmaat, rust, discipline, voeding en zorg voor het lichaam, ziel en geest allemaal een rol spelen om het kind zichzelf te laten vinden.
 
 

Samen Yoga beleven met je kind thuis, helpt jullie samen te groeien. Het brengt meer harmonie, aandacht en wijsheid.

De cursus bestaat uit 10 lessen die eenmaal per maand worden gegeven op zondagochtend in Ilpendam.

Stilte - Docent

Meer aandacht in de klas.

 

Tijdens de jaaropleiding Stilte Docent leer je de kinderen in de klas (en jezelf!) om de stilte op te zoeken.  En even helemaal tot zichzelf te komen. Ze krijgen meer controle over alle (pieker)gedachten en kunnen zich beter concentreren. Het is het vervolg op de opleiding Yoga Docent. Naast het ervaren wat stilte met jou en je leerlingen doet, ga je het ook begrijpen door het bestuderen van de yoga-teksten. Tevens leer je hoe je – door  zelf regelmatig yoga te beoefenen – met meer aandacht  les kan geven.

 

Het lesjaar bestaat uit 10 lesdagen. Ook is er een online versie beschikbaar. De opleiding wordt afgesloten met een officieel certificaat van deelname.

Cursus Mediteren met je kind

Afstemmen op je innerlijke wereld.
 
cursus voor ouder en kind

Al eeuwenlang, vanuit verschillende religies wordt de stilte ingezet als een manier om naar binnen te keren. Een schuilplaats waar het kalm en vredig is, waar even geen zorgen zijn. Waar je in contact komt met jezelf. 

Jonge kinderen voelen intuitief aan hoe voedend de stilte kan zijn. Wanneer ze zich even helemaal terugtrekken in hun eigen (fantasie)wereld, wanneer ze zich verwonderen over de dauw in de tuin, wanneer ze helemaal opgaan in een sprookje. Maar ook hoe ze zich beter kunnen concentreren in de stilte, hoe ze hun broertje liever gaan vinden en hoe ze weer in contact staan met hun eigen wijsheid. 

In deze cursus Mediteren met je kind leer je hoe je samen in stilte de spanningen in je lichaam, emoties en gedachten kan verminderen. Hoe je door je aandacht te richten op je ademhaling heel veel kan loslaten. Hoe je kinderen door visualisaties hun verbeelding en creativiteit kan versterken. En hoe je je weer kan afstemmen op je innerlijke wereld.

De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten die maandelijks worden verzorgd op de zondagochtend van 9.00 tot 10.30 uur in ILpendam.

Filosofie - Docent

Meer wijsheid in de klas.

 

Tijdens de jaaropleiding Filosofie Docent leer je de kinderen in je de klas in contact te komen met de (oude) wijsgeren van Socrates tot Sartre, maar leer je ze ook om weer in contact te komen met hun eigen wijsheid. Het is het vervolg op de opleiding Stilte Docent. Naast het ervaren wat filosofie met jou en je leerlingen doet, ga je door het bestuderen van de yoga-teksten het ook begrijpen. En ben je in staat om op jouw manier invulling te geven aan wijsheid in het onderwijs.

 

Een lesjaar bestaat uit 10 lesdagen. Vanaf 2022 zal er een online versie beschikbaar zijn. De opleiding wordt afgesloten met een officieel certificaat van deelname.

Cursus Filosoferen met je kind

Geen antwoorden geven, maar vragen stellen.

 cursus voor ouder en kind

Al in de Griekse oudheid liepen mensen met dezelfde vragen rond als wij: Wie ben ik? Zou ik iemand anders zijn als ik ergens was geboren, of een andere naam zou hebben? Ben ik meer dan mijn lichaam, of mijn gedachten? En waar ben ik als ik er niet meer ben? Wat is het belangrijkste in dit leven? En hoe hoor ik te leven?

Het is best eenvoudig om filosofische vragen te stellen, maar waar vind je de antwoorden? Waarschijnlijk niet op Google. Maar wel in jezelf.

Jonge kinderen lopen met veel vragen rond, ze kunnen zich nog echt verwonderen. Over dat ieder voorjaar er weer bloemen in de tuin komen, over de regendruppels die wel diamanten lijken, over het spinnetje dat zijn web maakt. Naarmate we ouder worden, lijkt alles zo vanzelfsprekend, gewoon. Of niet... als je ervoor kiest. Om te blijven zoeken naar de waarheid, diep in jou. En je kinderen daarin mee te nemen.

Filosoferen houdt het denken soepel, het helpt om je eigen gedachten te ontwikkelen en stimuleert om echt te luisteren. Naar jezelf en elkaar.

In deze cursus Filosoferen met je kind, leer je het alledaagse met je kind te ontstijgen. Je samen weer echt te verwonderen en maak je kennis met je eigen wijsheid en die van de grote denkers die je al zijn voorgegaan.

De cursus bestaat uit 10 lessen die eenmaal per maand plaatsvinden op de zondagochtend in iLpendam.