YOGA

stilte

FILOSOFIE

"De Spirituele School is er voor Jou. Om samen te komen, naar binnen te keren, het alledaagse te ontstijgen. Klassieke Yoga, meditatie en filosofie voor ouders, leerkrachten, kinderen en scholen. Het brengt ons meer harmonie, aandacht en wijsheid. Maar vooral verbinding met onszelf, elkaar, de natuur en wat al niet meer... 

De Spirituele School is opgericht door Angela de Rie. Docent Klassieke Yoga, pedagoog en verhalenverteller."

Spreek tot ons over kinderen

En een vrouw die een kindje aan haar

boezem drukte, zei:

"Spreek tot ons over kinderen."

En hij zeide:

Je kinderen zijn je kinderen niet.

Zij zijn de zonen en dochters van 's levens

hunkering naar zichzelf.

Ze komen door je, maar zijn niet van je en

hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Jij moogt hen geven van je liefde, maar niet

van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten.

Jij moogt hun lichamen huisvesten, maar niet

hun zielen, want hun zielen toeven in het huis

van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs

niet in je dromen.

Je moogt proberen hen gelijk te worden,

maar tracht hen niet aan jou gelijk te maken.

Want het leven gaat niet terug, noch blijft het

dralen bij gisteren.

Jullie bent de bogen, waarmee je kinderen 

als levende pijlen worden weggeschoten.

De boogschutter ziet het doel op de weg

van het oneindige en hij buigt je met zijn kracht,

opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen.

Laat het gebogen worden door de hand van

de boogschutter een vreugde voor je zijn:

want zoals hij de vliegende pijl lief heeft, zo

mint hij ook de boog die standvastig is.

(Uit: De Profeet - Khalil Gibran)

 

binnenkort

Doe jij zelf aan Yoga? Een moment in de week: inspannen en ontspannen, voelen, luisteren naar je lichaam? En gun je dat je kind ook? In deze cursus van 10 bijeenkomsten ...
Cursus Yoga met je kind
Begint 4 sept
€275